playlist

Music Of The Night - text, preklad

Night time sharpens, heightens each sensation
Darkness stirs and wakes imagination
Silently the senses abandon their defenses

Slowly, gently, night unfurls its splendour
Grasp it, sense it, tremulous and tender
Turn your face away from the garish light of day
Turn your thoughts away from cold, unfeeling light
And listen to the music of the night

Close you eyes and surrender to your darkest dreams
Purge your thoughts of the life you knew before
Close your eyes, let your spirit start to soar
And you'll live as you've never lived before

Softly, deftly, music shall caress you
Hear it, feel it, secretly possess you
Open up your mind,
Let your fantasies unwind
In this darkness which you know you cannot fight
The darkness of the music of the night

Let your mind start a journey through a strange, new world
Leave all thoughts of the life you knew before
Let your soul take you where you long to be!
Only then can you belong to me


Floating, falling, sweet intoxication
Touch me, trust me, savour each sensation
Let the dream begin, let your darker side give in
To the power of the music that I write
The power of the music of the night

You alone can make my song take flight
Help me make the music of the night.

Text pridala Ajaja

Text opravila Halilika1D

Videa přidali zdenasva, Bohususlav23

Noční čas zostřuje, vyvyšuje každý pocit
Tma vyvolává a probouzí představivost
Smysly tiše opustila jejich obrana

Pomalu, jemně, noc rozvine svou krásu
Pochopte to, uciťte to, rozechvělé a něžné
Otočte svou tvář od křiklavého světla dne
Proměňte své myšlenky od chladného, bezcitného světla
A poslouchejte hudbu noci

Zavřete oči a odevzdejte se svým nejtemnějším snům
Očistěte své myšlenky od života, který jste znali předtím
Zavřete oči, ať váš duch vzlétne
A budete žít jako jste nikdy předtím nežili

Tiše, hbitě, vás hudba pohladí
Slyš to, pociť to, tajně vás vlastní
Otevři svou mysl,
Nechte svou fantazii odpočinout
V této tmě, o které víte, že nemůžete bojovat
S temnotu hudby noci

Nechť vaše mysl začne cestu podivným,
novým světem
Opusťte všechny myšlenky na život, který jste znali předtím
Nechť vás vaše duše vezme tam, kde toužíte být!
Teprve potom můžete patřit mně

Plovoucí, padající, sladké opojení
Dotkni se mě, věř mi, vychutnej si každý pocit
Nechť sen začíná, nechte vaši temnou stránku ustoupit
Síle hudby, kterou píšu
Síle hudby noci

Vy sama můžete nechat mou píseň vzlétnout
Pomoz mi udělat hudbu noci.

Preklad pridala Bakoshka

Preklad opravila Afariz