Same Love & Macklemore ft Mary Lambert - text, preklad

When I was in the 3rd grade
I thought that I was gay
Cause I could draw, my uncle was
And I kept my room straight
I told my mom, tears rushing down my face
She's like, "Ben you've loved girls since before pre-K"
Trippin', yeah, I guess she had a point, didn't she
A bunch of stereotypes all in my head
I remember doing the math like
"Yeah, I'm good a little league"

A pre-conceived idea of what it all meant
For those who like the same sex had the characteristics
The right-wing conservatives think its a decision
And you can be cured with some treatment and religion
Man-made, rewiring of a pre-disposition
Playing God
Ahh nah, here we go
America the brave
Still fear what we don't know
And God loves all His children
And somehow forgotten
But we paraphrase a book written
3,500 hundred years ago
I don't know

And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
My love, my love, my love
She keeps me warm
She keeps me warm
She keeps me warm
She keeps me warm

If I was gay
I would think hip-hop hates me
Have you read the YouTube comments lately
"Man that's gay"
Gets dropped on the daily
We've become so numb to what we're sayin'
Our culture founded from oppression
Yeah, we don't have acceptance for 'em
Call each other faggots
Behind the keys of a message board
A word routed in hate
Yet our genre still ignores it
Gay is anonymous with the lesser
It's the same hate that's caused wars from religion
Gender and skin color
Complexion of your pigment
The same fight that lead people to walk-outs and sit-ins
Human rights for everybody
There is no difference
Live on! And be yourself!
When I was in church
They taught me something else
If you preach hate at the service
Those words aren't anointed
And that Holy Water
That you soak in
Is then poisoned
When everyone else
Is more comfortable
Remaining voiceless
Rather than fighting for humans
That have had their rights stolen
I might not be the same
But that's not important
No freedom 'til we're equal
Damn right I support it

I don't know

And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
My love, my love, my love
She keeps me warm
She keeps me warm
She keeps me warm
She keeps me warm

We press play
Don't press pause
Progress, march on!
With a veil over our eyes
We turn our back on the cause
'Till the day
That my uncles can united by law
Kids are walkin' around the hallway
Plagued by pain in their heart
A world so hateful
Someone would rather die
Than be who they are
And a certificate on paper
Isn't gonna solve it all
But it's a damn good place to start
No law's gonna change us
We have to change us
Whatever god you believe in
We come from the same one
Strip away the fear
Underneath it's all the same love
About time that we raised up

And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
My love, my love, my love
She keeps me warm
She keeps me warm
She keeps me warm
She keeps me warm

Love is patient, love is kind
Love is patient (not cryin' on Sundays)
Love is kind (not crying on Sundays)
Love is patient (not cryin' on Sundays)
Love is kind (not crying on Sundays)
Love is patient (not cryin' on Sundays)
Love is kind (not crying on Sundays)
Love is patient (not cryin' on Sundays)
Love is kind (not crying on Sundays)
Love is patient (not cryin' on Sundays)
Love is kind (not crying on Sundays)

Text pridala LadyUltras

Video přidala LadyUltras

Když jsem byl ve 3. ročníku
Myslel jsem si, že jsem gay
Protože jsem uměl kreslit, můj strýc byl
A pořád jsem se schovával v pokoji
Řekl jsem své mámě, slzy mi tekly po obličeji
Ona řekla „Bene, ty jsi miloval dívky od školky“
Ztrácím se v tom, jo, myslím že měla pravdu, viď
Spousta stereotypů, to je vše v mé hlavě
Vzpomínám si, že jsem nad tím přemýšlel a říkal si
„Jo, jsem dobrej v juniorský lize.“

Předpojatá představa o tom, co to všechno znamená
Pro ty, kteří mají rádi stejné pohlaví měl charakteristiky,
Pravicoví konzervativci si myslí, že je to volba
A ty můžeš být napraven nějakou léčbou a náboženstvím
Uměle vytvořeným, přepojením z predispozice
Hrát si na boha
Ah ne, je to tady
statečná Amerika
Stále se obávající toho, co neznáme
A bůh miluje všechny své děti
A jaksi zapomněl
Ale my parafrázujeme knihu napsanou
před 3 500 lety

Nevím

A já se nemůžu změnit
I kdybych se snažil
I kdybych chtěl
A já se nemůžu změnit
I kdybych se snažil
I kdybych chtěl
Má láska, má láska, má láska
Ona mě drží v teple
Ona mě drží v teple
Ona mě drží v teple
Ona mě drží v teple

Kdybych byl gay,
Myslel bych si, že hip-hop mě nenávidí
Přečetli jste si v poslední době komentáře na YouTube?
„Muž, který je gay“
Je denně ponižován
Stali jsme se tak otupělí k tomu co říkáme
Naše kultura založená na útlaku
Jo, nepřijímáme je
Říkáme si navzájem „buzny“
Za klávesnicemi ve zprávách
Slovo kořenící z nenávisti
Přesto ho náš druh stále ignoruje
Gay je anonymní a podřadný
Je to stejná nenávist, která způsobuje války kvůli náboženství
Gender a barva kůže
složení tvého pigmentu
Stejný boj, který vede lidi k odchodu nebo nucenému setrvání,
Lidská práva pro všechny
Není žádný rozdíl
Žij dál! A buď sebou!
Když jsem byl v kostele
Učili mě něco jiného
Když budeš kázat nenávist na mši
Tato slova nejsou pomazána
A že svěcená voda
Ve které se máčí
Je pak otrávená
Když všichni ostatní
Jsou mnohem pohodlnější
Když setrvávají bez hlasu
Spíše než aby bojovali za lidi
Kterým byla zcizena práva
A nemusím být stejný
Ale to není důležité
Žádná svoboda, dokud si nejsme rovni
To si piš, že to podporuju

Nevím

A já se nemůžu změnit
I kdybych se snažil
I kdybych chtěl
A já se nemůžu změnit
I kdybych se snažil
I kdybych chtěl
Má láska, má láska, má láska
Ona mě drží v teple
Ona mě drží v teple
Ona mě drží v teple
Ona mě drží v teple

Mačkáme tlačítko „přehrát“
Nemačkejte „pozastavit“
Postupuj dál, nezastavuj se!
Se závojem přes naše oči
Obracíme se zády příčině
Do dne
Kdy moji strýcové můžou být spojeni zákonem
A děti chodit v naší chodbě
Sužováni bolestí ve svém srdci
Svět tak nenávistný
Kde někdo by raději zemřel
Než být tím, kým je
A písemné osvědčení
To všechno nevyřeší
Ale je to zatraceně dobrý začátek
Žádný zákon nás nezmění
Musíme změnit sami sebe
Ať věříš v kteréhokoli boha,
přicházíme ze stejného
Odmyslíme si strach
Pod tím vším je stejná láska
A je načase povstát

A já se nemůžu změnit
I kdybych se snažil
I kdybych chtěl
A já se nemůžu změnit
I kdybych se snažil
I kdybych chtěl
Má láska, má láska, má láska
Ona mě drží v teple
Ona mě drží v teple
Ona mě drží v teple
Ona mě drží v teple

Láska je trpělivá, láska je laskavá
Láska je trpělivá (žádný pláč v neděli)
Láska je trpělivá (žádný pláč v neděli)
Láska je trpělivá (žádný pláč v neděli)
Láska je trpělivá (žádný pláč v neděli)
Láska je trpělivá (žádný pláč v neděli)
Láska je trpělivá (žádný pláč v neděli)
Láska je trpělivá (žádný pláč v neděli)
Láska je trpělivá (žádný pláč v neděli)
Láska je trpělivá (žádný pláč v neděli)
Láska je trpělivá (žádný pláč v neděli)

Preklad pridala LadyUltras

Preklad opravil jnc

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.