playlist karaoke

Can't Hold Us Feat. Ray Dalton - text, preklad

Alright, ok, ah alright, ok, alright, ok, ah
Return of the Mack, get up! What it is, what it does, what it is, what it isn’t
Looking for a better way to get up out of bed
Instead of getting on the internet and checking a new hit me
Get up! Fresh out pimp strut walking, little bit of humble, little bit of cautious
Somewhere between like rocky and cosby sweatergang nope nope y’all can’t copy
Yup. Bad, moonwalking, this here, is our party, my posse's been on broadway,
And we did it, our way.
Grown music, I shed my skin and put my bones
into everything I record to it
And yet I’m on
Let that stage light go and shine on down, got that Bob Barker suit game and plinko in my style.
Money, stay on my craft and stick around for those
pounds,
But I do that to pass the torch and put on for
my town
Trust me. On my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustler,
Chasing dreams since I was 14 with the four track
bussing halfway cross that city with the backpack,
fat cat, crushing

Labels out here,
Nah they can’t tell me nothing
We give that to the people,
Spread it across the country
Labels out here,
Nah they can’t tell me nothing
We give it to the people,
Spread it across the country

Here we go back, this is the moment
Tonight is the night, we'll fight till it's over
So we put our hands up
like the ceiling can’t hold us,
like the ceiling can’t hold us

Here we go back, this is the moment
Tonight is the night, we'll fight till it's over
So we put our hands up
like the ceiling can’t hold us
like the ceiling can’t hold us

Nah, can I kick it? Thank you. yeah I'm so damn
grateful.
I grew up, really wanted gold fronts
But that’s what you get when Wu Tang raised you
Y’all can’t stop me, go hard
like I got an 808 in my heart beat
And I’m eating at the beat like you gave a little speed to a great white shark on shark week
Raw. Tell me go up. Gone!
deuces goodbye. I got a world to see, and my girl, she wanna see Rome,
Ceasar make you a believer. nah I never ever did it
for a throne.
that validation comes from giving it back to the people. nah sing a song and it goes like
Raise those hands, this is our party
We came here to live life like nobody was watching
I got my city right behind me
If I fall, they got me then from that failure gain humility and then we keep marching ourselves

Can we go back, this is the moment
Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
So we put our hands up
like the ceiling can’t hold us
like the ceiling can’t hold us
Can we go back, this is the moment
Tonight is the night, we’ll fight till it’s over
So we put our hands up
like the ceiling can’t hold us
like the ceiling can’t hold us

[x4]
na na na na na na na na
and all my people say
ooooooooooooooh

Mackle-more

[2x]
Let the night come before the fight's won
some might run against the test
but those that triumph, embrace the fight 'cuz
it be as there to prove that courage exist

Text pridala Ayru

Text opravil DeyD

Videa přidali vena123, 3L3GUN5, kill609

Dobre, ok, v poriadku, v poriadku, v poriadku, ok
Návrat Mack, vstávaj! čo to je, čo to robí, čo to
je, čo to je nie
Hľadať lepší spôsob, ako vstať z postele
Namiesto toho, aby si na internete počúval nový hit
Vstávaj! čerstvý pasák vzperia chôdzu, trochu skromný, trochu opatrný
Niekde medzi, ako Rocky a Cosby zdierač gangov nope
nope vy všetci nemôžete kopírovať
Yup. Zlý, moonwalking, presne tu, je naša strana, moja banda bola na Broadwayi,
A urobili sme to, našou cesta.
Pestuje hudbu, zvliekol som si svoju kožu a dal moje kosti do všetkého, čo som nahral
A napriek tomu som nad vecou ~
Takže svetlá na javisku idú a svietia dole, dostal to Bob Barker obliekol hru a plienky v mojom štýle.
Peniaze, zostanú v mojom remesle a držia sa okolo tých libier,
Ale ja to robím, aby som odovzdal pochodeň a nasadil sa pre moje mesto
Ver mi. Na moju N-E-Z-Á-V-I-S-L-O-S-Ť ho*no podvodník,
Nasledujem sny odkedy som mal 14 zo štyrmi track-mi, podnikal čiastočne, prechádzal mesto s batohom,
tučnou mačku, drvil

Štítky tu,
Nie nemôžu mi povedať nič
Dávame to ľuďom,
Šíri sa to po celej krajine
Štítky tu,
Nie nemôžu mi povedať nič
Dávame to ľuďom,
Šíri sa to po celej krajine

Ideme späť, toto je ten okamih,
Dnes je noc, budeme bojovať až kým to neskončí
Tak dáme ruky hore
ako strop, ktorý nás neudrží,
ako strop, ktorý nás neudrží

Ideme späť, toto je ten okamih,
Dnes je noc, budeme bojovať až kým to neskončí
Takže dáme ruky hore
ako strop, ktorý nás neudrží,
ako strop, ktorý nás neudrží

Nie, môžem to kopnúť? Ďakujem. jo Som tak sakramentsky vďačný.
Vyrástol som, naozaj som chcel zlaté čelo
Ale to je to, čo dostanete, keď vás vychovala wu tang
Vy všetci ma nemôžete zastaviť, idem tvrdo,
ako by môj tep bol 808
A jem v rytme, ako by si dal malú rýchlosť
dôležitému bielemu žralokovi v žraločí týždeň
Raw. Povedz mi hore. Preč!
dvojky zbohom. Mám svet aby som ho videl, a moje dievča chce vidieť Rím,
Ceasar z vás urobil veriacich. nah To by som nikdy neurobil pre trón.
to overenie pochádza z dávania to späť k ľuďom. nah
spievať pieseň ide ako
Zdvihnite tie ruky, to je párty
Prišli sme sem žiť život akoby sa nikto nepozeral
Ja mám svoje mesto hneď za mnou
Keď spadnem, oni potom z toho zlyhania získajú pokoru a držíme pochod navzájom

Môžeme sa vrátiť, toto je ten okamih,
Dnes je noc, budeme bojovať až kým to neskončí
Takže dáme ruky hore
ako strop, ktorý nás neudrží,
ako strop, ktorý nás neudrží,
Môžeme sa vrátiť, toto je ten okamih,
Dnes je noc, budeme bojovať až kým to neskončí
Takže dáme ruky hore
ako strop, ktorý nás neudrží,
ako strop, ktorý nás neudrží,

[X4]
na na na na na na na na
a všetci moji ľudia hovoria,
oooooooooooooh

Ma-kle-more

Ideme späť, toto je ten okamih,
Dnes je noc, budeme bojovať, kým to po
Takže dáme ruky hore
ako strop, ktorý nás neudrží,
ako strop, ktorý nás neudrží,
Ideme späť, toto je ten okamih,
Dnes je noc, budeme bojovať, kým to po
Takže dáme ruky hore
ako strop, ktorý nás neudrží,
ako strop, ktorý nás neudrží,

Preklad pridala 12danuska18

Preklad opravila ola3