playlist karaoke

National Anthem - text, preklad

Money is the anthem of success
So before we go out, what's your address?

I'm your National Anthem
God, you're so handsome
Take me to the Hamptons
Bugatti Veyron
He loves to romance 'em
Reckless abandon
Holdin' me for ransom
Upper echelon
He says to be cool, but I don't know how yet
Wind in my hair
Hand on the back of my neck
I said, "Can we party later on?"
He said, "Yes." (yes,yes)

Tell me I'm your national anthem
(ooh yeah baby bow down making me say wow now)
Tell me I'm your national anthem
(Sugar sugar, how now, take your body downtown)
Red, white, blue is in the sky
Summer's in the air and baby
Heaven's in your eyes
I'm your national anthem

Money is the reason we exist
Everybody knows it, it's a fact
Kiss, kiss

I sing the national anthem
While I'm standin' over your body
Hold you like a python
And you can't keep your hands off me
Or your pants on
See what you've done to me
King of chevron
He said to be cool, but I'm already coolest
I said to get real
Don't you know who you're dealing with?
Umm, do you think you'll buy me lots of diamonds?

Tell me I'm your national anthem
(ooh baby bow down making me say wow now)
Tell me I'm your national anthem
(Sugar sugar, how now, take your body downtown)
Red, white, blue is in the sky
Summer's in the air and baby
Heaven's in your eyes
I'm your national anthem

It's a love story for the new age,
For the six page,
Want a quick, sick rampage?
Wining and dining, drinking and driving,
Excessive buying, overdosin', dyin',
On our drugs and our love,
And our dreams and our rage.

Blurring the lines,
Between real and the fake.
Dark and lonely,
I need somebody to hold me.

He will do very well,
I can tell, I can tell,
Keep my safe in his bell,
Tower, hotel.

Money is the anthem of success
So put on mascara and your party dress

I'm your national anthem
Boy, put your hands up
Give me a standing ovation
Boy, you have landed
Babe in the land of
Sweetness and danger
Queen of Saigon

Tell me I'm your national anthem
(ooh baby bow down making me say wow now)
Tell me I'm your national anthem
(Sugar sugar, how now, take your body downtown)
Red, white, blue is in the sky
Summer's in the air and baby
Heaven's in your eyes
I'm your national anthem

Money is the anthem
God, you're so handsome
Money is the anthem
Of success

Money is the anthem
God, you're so handsome
Money is the anthem
Of success

Money is the anthem
God, you're so handsome
Money is the anthem
Of success

Money is the anthem
God, you're so handsome
Money is the anthem
Of success

Text pridal Aleks

Text opravil Palms

Videa přidali bork, TightInSilk

Peníze jsou hymnou úspěchu
Takže než si spolu vyjdeme, jaká je tvoje adresa?

Jsem tvoje národní hymna
Bože, jsi tak krásný
Vezmi mě do Hamptonu
Bugatti Veyron
Miluje romanci
Lhostejně opuštění
Drží mě kvůli výkupnému
Vyšší vrstva
Řekl mi, ať se uklidním, ale já ještě nevím jak
Vítr v mých vlasech
Ruka na mém krku
Řekla jsem "Můžeme jít na party později?"
On řekl, "Ano" (ano,ano)

Řekni mi, že jsem tvá národní hymna
(Oh yeah, zlato, pokloň se, nutíš mě říct wow)
Řekni mi, že jsem tvoje národní hymna
(Lásko, lásko, co teď, soustředíš se jen na mé tělo)
Červená, bílá, modrá jsou v oblacích
Léto ve větru a zlato
Nebe je ve tvých očích
Jsem tvoje národní hymna


Peníze jsou tu proč existujeme
Každý to ví, je to fakt
Polibek, polibek

Zpívám národní hymnu
Zatímco stojím nad tvým tělem
Držím tě jako krajtu
A ty ze mě nemůžeš sundat ruce
nebo si nechat nasazené kalhoty
Vidíš, co jsi mi udělal
Králi tramů
Řekl jsi, ať se uklidním, ale já už jsem klidná
Řekla jsem mu, ať se vzpamatuje
Nevíš s kým jednáš?
Umm, myslíš, že by si mi koupil spousty diamatnů?

Řekni mi, že jsem tvoje národní hymna
(Oh yeah, zlato, pokloň se, nutíš mě říct wow)
Řekni mi, že jsem tvoje národní hymna
(Lásko, lásko, co teď, soustředíš se jen na mé tělo)
Červená, bílá, modrá jsou v oblacích
Léto ve větru a zlato
Nebe je ve tvých očích
Jsem tvoje národní hymna

Je to milostný příběh pro nový věk
Pro šestou stranu
Řádíme jako smyslů zbavení
Jídlo a stolování, pití a řízení
Nadměrné nakupování, předávkování, umírání
Na naše drogy a naši lásku
A naše sny a naši zuřivost

Rozmazáváme řádky
Mezi skutečností a lží
Temná a osamělá
Potřebuji někoho, aby mě objal

On to zvládne dobře
To mohu říci, to mohu říci
Drží mě v bezpečí
Ve své zvonici

Peníze jsou hymnou úspěchu
Tak si dej řasenku a svoje šaty

Jsem tvoje národní hymna
Chlapče, dej ruce vzhůru
Věnuj mi ovace ve stoje
Chlapče, přistál jsi
Zlato, v zemi
Sladkost a nebezpečí
Královny Saigonu

Řekni mi, že jsem tvoje národní hymna
(Oh yeah, zlato, pokloň se, nutíš mě říct wow)
Řekni mi, že jsem tvoje národní hymna
(Lásko, lásko, co teď, soustředíš se jen na mé tělo)
Červená, bílá, modrá jsou v oblacích
Léto ve větru a zlato
Nebe je ve tvých očích
Jsem tvoje národní hymna

Peníze jsou hymnou
Bože, jsi tak krásný
Peníze jsou hymnou
úspěchu

Peníze jsou hymnou
Bože, jsi tak krásný
Peníze jsou hymnou
úspěchu

Peníze jsou hymnou
Bože, jsi tak krásný
Peníze jsou hymnou
úspěchu

Peníze jsou hymnou
Bože, jsi tak krásný
Peníze jsou hymnou
úspěchu

Preklad pridala Ellie-G

Preklad opravila rebekahh