playlist karaoke

National Anthem - text, preklad

Money is the anthem of success
So before we go out, what's your address?

I'm your National Anthem
God, you're so handsome
Take me to the Hamptons
Bugatti Veyron
He loves to romance 'em
Reckless abandon
Holdin' me for ransom
Upper echelon
He says to be cool, but I don't know how yet
Wind in my hair
Hand on the back of my neck
I said, "Can we party later on?"
He said, "Yes." (yes,yes)

Tell me I'm your national anthem
(ooh yeah baby bow down making me say wow now)
Tell me I'm your national anthem
(Sugar sugar, how now, take your body downtown)
Red, white, blue is in the sky
Summer's in the air and baby
Heaven's in your eyes
I'm your national anthem

Money is the reason we exist
Everybody knows it, it's a fact
Kiss, kiss

I sing the national anthem
While I'm standin' over your body
Hold you like a python
And you can't keep your hands off me
Or your pants on
See what you've done to me
King of chevron
He said to be cool, but I'm already coolest
I said to get real
Don't you know who you're dealing with?
Umm, do you think you'll buy me lots of diamonds?

Tell me I'm your national anthem
(ooh baby bow down making me say wow now)
Tell me I'm your national anthem
(Sugar sugar, how now, take your body downtown)
Red, white, blue is in the sky
Summer's in the air and baby
Heaven's in your eyes
I'm your national anthem

It's a love story for the new age,
For the six page,
Want a quick, sick rampage?
Wining and dining, drinking and driving,
Excessive buying, overdosin', dyin',
On our drugs and our love,
And our dreams and our rage.

Blurring the lines,
Between real and the fake.
Dark and lonely,
I need somebody to hold me.

He will do very well,
I can tell, I can tell,
Keep me safe in his bell,
Tower, hotel.

Money is the anthem of success
So put on mascara and your party dress

I'm your national anthem
Boy, put your hands up
Give me a standing ovation
Boy, you have landed
Babe in the land of
Sweetness and danger
Queen of Saigon

Tell me I'm your national anthem
(ooh baby bow down making me say wow now)
Tell me I'm your national anthem
(Sugar sugar, how now, take your body downtown)
Red, white, blue is in the sky
Summer's in the air and baby
Heaven's in your eyes
I'm your national anthem

Money is the anthem
God, you're so handsome
Money is the anthem
Of success

Money is the anthem
God, you're so handsome
Money is the anthem
Of success

Money is the anthem
God, you're so handsome
Money is the anthem
Of success

Money is the anthem
God, you're so handsome
Money is the anthem
Of success
_________________

And I remember when I met him, it was so clear that
he was the only one for me.

We both knew it, right away.

And as the years went on, things got more difficult -
we were faced with more challenges.

I begged him to stay.
Try to remember what we had at the beginning.
He was charismatic, magnetic, electric and everybody knew it.
When he walked in every woman's head turned, everyone stood up
to talk to him.
He was like this hybrid, this mix of a man who couldn't contain himself.

I always got the sense that he became torn
between being a good person and
missing out on all of the opportunities that life could
offer a man as magnificent as him.

And in that way I understood him
and I loved him.
I loved him, I loved him, I loved him.
And I still love him.
I love him.

Text pridal Aleks

Text opravila Erbanka

Videa přidali bork, TightInSilk

Peníze jsou hymnou úspěchu
Takže než si vyrazíme, jakou máš adresu?

Jsem tvoje státní hymna,
Bože, si tak úžasnej
Vezmi mě do Hamptons
Ve svym Bugatti Veyron
Miluje s něma románky
Lehkovážně opouští
Drží mě za výkupný
z vyšší vrstvy
Říká, že mam bejt v klidu, ale ještě nevím jak
Vítr v mých vlasech
Ruka zezadu na mym krku
Řekla jsem "Můžeme jít na tu párty pozdějc?"
Řekl "Jo." (ano, ano)

Řekni mi, že jsem tvoje státní hymna
(ooh yeah baby, pokloň se, musím říct wow)
Řekni mi, že jsem tvoje státní hymna
(Lásko, lásko, tak jak?, pojd´ do centa města)
Rudá, bílá, modrá na obloze
Léto je ve vzduchu a lásko,
nebe v tvých očí
Jsem tvoje státní hymna

Peníze jsou důvod, že existujem
Všichni to vědí, je to fakt
pusa, pusa

Zpívám státní hymnu,
zatím co stojím nad tvým tělem
Mám tě omotanýho jako krajtu
A nemůžeš ze mě sundat ruce
nebo si nechat kalhoty na sobě
Podívej se, co si mi udělal
Králi ševronu
Řekl, že mam bejt v klidu, ale já už jsem nejklidnější
Řekla jsem, aby se vzpamatoval
Nevíš s kým si jednáš?
Umm, myslíš si, že mi koupíš spoustu diamantů?

Řekni mi, že jsem tvoje státní hymna
(ooh yeah baby, pokloň se, musím říct wow)
Řekni mi, že jsem tvoje státní hymna
(Lásko, lásko, tak jak?, pojd´ do centa města)
Rudá, bílá, modrá na obloze
Léto je ve vzduchu a lásko,
nebe v tvých očí
Jsem tvoje státní hymna

Je to love story, novýho věku
na šest stránek,
Chceš rychle, bláznivě řádit?
Vyhrávat a jíst, pít a řídit
Přehnané nakupovaní, pedávkování, umírání
z našich drog a naší lásky
a naších snů a náší zuřivost

Setřít hranice
mezi skutečností a iluzí
Tma a osamění
Potřebuju mě někdo držel

On to udělá velmi dobře
To můžu říct, můžu to říct
Ochraňuje mě
ve věži, v hotelu

Peníze jsou hymnou úspěchu
Takže nanes si řasenku a svůj párty ohoz

Jsem tvoje státní hymna
Chlapče, zvedni ruce
Zatleskej mi vestoje
Chlapče, v zemi
sladkosti a nebezpečí
romance a nebezpečí
Královna Saigonu

Řekni mi, že jsem tvoje státní hymna
(ooh yeah baby, pokloň se, musím říct wow)
Řekni mi, že jsem tvoje státní hymna
(Lásko, lásko, tak jak?, pojd´ do centa města)
Rudá, bílá, modrá na obloze
Léto je ve vzduchu a lásko,
nebe v tvých očí
Jsem tvoje státní hymna

Peníze jsou hymnou
Bože, si tak úžasnej
Peníze jsou hymna
úspěchu

Peníze jsou hymnou
Bože, si tak úžasnej
Peníze jsou hymna
úspěchu

Peníze jsou hymnou
Bože, si tak úžasnej
Peníze jsou hymna
úspěchu

Peníze jsou hymnou
Bože, si tak úžasnej
Peníze jsou hymna
úspěchu
_______________

A vzpomínám jak jsem ho poznala, bylo úplně jasné, že on je pro mě jediný

Věděli jsme to, oba, okamžitě.

A jak roky plynuly, věci se začali komplikovat - čelili jsme daleko více výzvám.

Prosila jsem ho, aby zůstal.
Aby si vzpomněl, co jsme měli na začátku
Byl charismatický, magnetický, elektrizující a všichni to věděli.
Vždycky když šel, dámy se ohlížely,
každý povstal,
aby s ním mohl mluvit.
Byl takovou směsicí, mix muže, který
neuměl se neuměl zkrotit

Vždycky jsem měla pocit, že se se začal rozervávat zda být dobrý člověk a
zříct se příležitostí, které život mohl nabídnout muži tak úžasnýmu, jako on

A takhle jsem ho vnímala
a milovala
Milovala jsem ho, milovala jsem ho, milovala jsem ho.
......A stále ho miluju.
Miluju ho.

Preklad pridala Ellie-G

Preklad opravila sikie