playlist karaoke

Stop - text, preklad

It's Benny Cristo
See I was blocked at the red light
She turned around and she caught my eye
and so I pulled over, wanna to follow her
but didn't know what to say
when I finally came closer, my mind just froze up
so she just walked away
that's when I said

she had the most beautiful of smile
she even shine brighter than starlight
so if anyone seen her, my seňorita
tell me which way did she go
my heart is getting eager, I have to meet her
oh there she go-oh
that's when I said

stop, in the name of love
before you walk away
stop, in the name of love
gotta know your name
stop, in the name of love
there's so much more to say
oh, stop, girl I want you stop
stop, in the name of love

Standing here with you feel so right,
we're like I've known you for all my life
do I really need to know ya, just wanna hold ya
wake up staring in those e-eyes
there's a reason that I chose ya
got to get closer, I really need you in my life
that's why I say

stop, in the name of love
before you walk away
stop, in the name of love
gotta know your name
stop, in the name of love
there's so much more to say
oh, stop, girl I want you stop
stop, in the name of love

to everyone who fell in love at first sight
say eh yo (eh yo)
ey yea yeah (ey yea yeah), say eh yo (eh yo)
ey yea yeah (ey yea yeah), say eh yo (eh yo)
ey yea yeah, ey yea yeah

stop, in the name of love
before you walk away (before you walk away)
stop, in the name of love
gotta know your na-ame (gotta know your name)
stop, in the name of love
there's so much more to say
oh, stop, (oh babe) girl I want you stop
stop, in the name of love

eh yo, ey yea yeah (stop in the name of love)
eh yo, ey yea yeah (stop in the name of love)
say eh yo, ey yea yeah (stop in the name of love)
eh yo, ey yea yeah
Stop in the name of love

Text pridala BabyPanda

Text opravila Luf_K

Video přidala BabyPanda

To je Benny Cristo,
víš, zastavil jsem na červenou
otočila se a padla mi do oka
a tak jsem vyskočil, chtěl jsem ji následovat
ale nevěděl jsem, co říct
když jsem konečně přišel blíž, moje mysl zamrzla
tak odešla pryč
v té chvíli jsem řekl

měla nejkrásnější úsměv
dokonce zářila jasněji než hvězdy
takže pokud ji někdo viděl, moji slečnu
řeknete mi kudy šla
moje srdce po ní touží, musím se s ní setkat
oh, tamhle jde-e
v té chvílí jsem řekl

zastav, ve jménu lásky
předtím, než odejdeš
zastav, ve jménu lásky
musím znát tvé jméno
zastav, ve jménu lásky
je toho tolik, co říct
oh, zastav, děvče, chci, abys zastavila
zastav, ve jménu lásky

Stojím tu s tebou zdá se to být tak správné
je to jako bych tě znal celý svůj život
potřebuju tě opravdu znát, chci tě jen držet
probouzet se s pohledem do těhle o-očí
existuje důvod, proč jsem si tě vybral
musím se dostat blíž, vážně tě potřebuju ve svém životě
to je důvod, proč říkám

zastav, ve jménu lásky
předtím, než odejdeš
zastav, ve jménu lásky
musím znát tvé jméno
zastav, ve jménu lásky
je toho tolik, co říct
oh, zastav, děvče, chci, abys zastavila
zastav, ve jménu lásky

každému, kdo se zamiloval na první pohled
řekni že jo (jo jo)
jo ano ano (jo ano ano), řekni že jo (jo jo)
jo ano ano (jo ano ano), řekni že jo (jo jo)
jo ano ano, jo ano ano

zastav, ve jménu lásky
předtím, než odejdeš (předtím, než odejdeš)
zastav, ve jménu lásky
musím znát tvé jméno (musím znát tvé jméno)
zastav, ve jménu lásky
je toho tolik, co říct
oh, zastav, (oh zlato) děvče, chci, abys zastavila
zastav, ve jménu lásky

jo jo, jo ano ano (zastav, ve jménu lásky)
jo jo, jo ano ano (zastav, ve jménu lásky)
řekni jo jo, jo ano ano (zastav, ve jménu lásky)
jo jo, jo ano ano
zastav, ve jménu lásky

Preklad pridala BabyPanda

Preklad opravila KackaKadava